Carnival Cruises

Carnival Cruise Lines je jedna od najvećih kompanija u turističkoj industriji na svijetu, koji je bio osnovan godine 1972.